TAP System®

je aplikácia, ktorá plne podporuje celý proces overovania vedomostí, zber údajov a získavanie spätnej väzby realizovaný formou ankiet a dotazníkových zisťovaní prostredníctvom papierových odpoveďových formulárov. Spracovanie hárkov a formulárov je rýchle, spoľahlivé a garantuje kvalitu a hodnovernosť výsledkov.

Oblasti použitia

Využíva sa pri overovaní vedomostí v školách aj vo firmách, pri spracovaní dotazníkov a anketových prieskumoch. Robustnosť riešenia umožňuje využiť aplikáciu aj pre prijímacie pohovory na stredné či vysoké školy. Každoročne sú prostredníctvom aplikácie realizované prijímacie konania na viacerých vysokých školách.

TAP System® dokáže spracovať okrem papierových odpoveďových formulárov aj ich „elektronickú“ formu na pevných či prenosných IT zariadeniach.

Citát zákazníka

„Nesporná výhoda TAP System® v priebežnom skúšaní, prijímacom konaní a anketách je zvládnutie testovacieho procesu veľkého počtu našich študentov. Pri prijímacom konaní sme schopní od odovzdania testov v krátkom čase zverejniť verifikované výsledky. Pri priebežnom skúšaní počas akademického roka študenti okamžite vidia výsledky testov v AISe. Pozitívne vnímam vysokú mieru bezpečnosti a anonymitu testovania. Aplikácia má jednoduché „user friendly“ rozhranie, v spojení s interaktívnou formou nápovedy uľahčuje používateľom prácu s TAP System®.„

Ing. Pavol Suja, riaditeľ UAKOM, Ústav automatizácie a komunikácie, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Novinky

Kontaktujte nás

  • info@tapsystem.sk
  • +421 905 557 725
  • GAMO a.s.
    Kyjevské námestie 6
    974 04 Banská Bystrica
GAMO a.s. © 2014 GAMO a.s. - všetky práva vyhradené
SK | EN | PL