TAP System® je modulárna aplikácia podporujúca rýchle a efektívne overovanie vedomostí veľkého počtu testovaných osôb a zber,...

TAP System® si môžete do svojho prostredia implementovať v rôznych variantoch.
 

Prvým zákazníkom TAP System® bola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá využíva systém už od roku 2008.

Firmy venujú nemalé úsilie a prostriedky do výberu kvalitných zamestnancov a ich odborného a...

TAP System® je na Slovensku implementovaný na siedmich univerzitách, viacerých stredných a...

V snahe skvalitniť služby, poskytovatelia zdravotnej aj kúpeľnej starostlivosti pravidelne oslovujú ...

Ponúkame komplexný, spoľahlivý systém na spracovanie a vyhodnotenie formulárov dotazníkového zisťovania v papierovej aj elektronickej podobe.

100 hárkov / 100 otázok / 4 odpovede = 2,59 sekundy, priemerná dosiahnutá rýchlosť naskenovania a vyhodnotenia 1 hárku

Ako prebieha testovanie?
Referencia zo Strednej priemyselnej školy J. Murgaša v Banskej Bystrici.

Spustiť video Produktové listy

Aktuality

júl 13 By GAMO

Tri slovenské univerzity realizovali  prijímacie pohovory pre Akademický rok 2016/2017 s podporou TAP...

máj 1 By GAMO

GAMO je partnerom s overenými skúsenosťami v poskytovaní IT riešení určených nielen pre firmy, ale aj...

jún 22 By GAMO

Písomné vedomostné testy počas prijímacieho konania pre akademický rok  2015/2016 boli úspešne...

jún 24 By GAMO

Potvrdili sme vysokú technologickú úroveň a spoľahlivosť našej aplikácie.

Copyright © 2016 GAMO |  Powered by GAMO

Created by ActivIT