Zákaznícka zóna

TAP System®

predstavuje modernú aplikáciu, ktorá plne podporuje celý proces testovania vedomostí. Využíva kombináciu práce s počítačom a papierových odpoveďových formulárov. Dosahuje vysokú rýchlosť spracovania testov pri garantovaní hodnovernosti spracovaných výsledkov.

Oblasti použitia

Pomocou softvérového nástroja TAP System® je možné rýchlo a účinne získať prehľad o vedomostiach pracovníka vo Vami zvolených oblastiach, overiť výsledky realizovaných interných či externých vzdelávaní a kurzov Vašich zamestnancov, alebo zozbierať informácie o spokojnosti zamestnancov či anonymné hodnotenie nadriadených podriadenými bez väčšieho zdržania, či zbytočnej administratívnej záťaže. TAP System® dokáže spracovať “klasické“ papierové testy a dotazníky, ako aj ich „elektronickú“ formu na pevných či prenosných IT zariadeniach.

Citát zákazníka

„Nesporná výhoda TAP System® v priebežnom skúšaní, prijímacom konaní a anketách je zvládnutie testovacieho procesu veľkého počtu našich študentov. Pri prijímacom konaní sme schopní od odovzdania testov v krátkom čase zverejniť verifikované výsledky. Pri priebežnom skúšaní počas akademického roka študenti okamžite vidia výsledky testov v AISe. Pozitívne vnímam vysokú mieru bezpečnosti a anonymitu testovania. Aplikácia má jednoduché „user friendly“ rozhranie, v spojení s interaktívnou formou nápovedy uľahčuje používateľom prácu s TAP System®.„

doc. Ing. Ján Hudec, CSc., riaditeľ UAKOM, Ústav aplikovanej Komunikácie, Univerzita Mateja Bela

Novinky

Kontaktujte nás

  • info@tapsystem.sk
  • +421 905 557 725
  • GAMO a.s.
    Kyjevské námestie 6
    974 04 Banská Bystrica
GAMO a.s. © 2014 GAMO a.s. - všetky práva vyhradené
SK | EN | PL